Leverantörsinformation

Information till våra leverantörer

Information till våra leverantörer om fakturor, fakturaadress och vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Fakturor ställda till Provectus ska innehålla följande information:

  • För- och efternamn på beställare. Referens ska anges vid beställning.
  • Om beställaren har ett uppdragsnummer, referens och/eller en aktivitetskod ska detta även anges på fakturan.
  • Fakturor ska i första hand sändas elektroniskt med EDI, i andra hand som PDF-fil via e-post. Filen ska innehålla en faktura inklusive eventuella bilagor.

Faktura med EDI

Id: 556758-3884
Format: Svefaktura
Tjänsteleverantör: InExchange

Faktura som PDF

invoice@provectus.se

Faktura med post:

Provectus Consulting AB
Box 210
241 23 Eslöv

Fakturor som saknar referens enligt ovan kommer att returneras till leverantören/avsändaren.

Eventuella frågor gällande Provectus Consulting AB elektroniska fakturahantering kan ställas till vår ekonomiavdelning på invoice@provectus.se.