Säkerställ!

Utredningar

Beslutsunderlag inför större beslut

Att beställa IT system kan innebära många fallgropar. Vi hjälper till att utvärdera pågående eller avslutade utvecklingsprojekt för att skapa dig som projektägare en tydlig bild över nuläget samt rekommendationer för framtiden.
Gör systemet det som är avsett?

Är systemet användarvänligt?

Är systemet byggt med rätt tekniker för ändamålet?

Är systemet byggt på ett sätt så det är lätt att underhålla (enkelt att förändra och rätta buggar)?

Är den tekniska arkitekturen genomtänkt?

Vilka risker existerar i nuvarande projekt?