Den bästa magin

Programvara

Programvara, licenshantering och licensinventering

Programvara, licenshantering och licensinventering kan ibland vara bökigt då det är mycket att hålla reda på och det finns oändligt många alternativ.

Vi hjälper er med vilka licenser och licensformer ni behöver utan att vi är bundna till specifika leverantörer. Det ger oss fördelen att vi fritt kan tipsa om de smartaste och mest kostnadseffektiva alternativen för din verksamhet.

Licenser kan köpas, hyras och hyrköpas beroende på licensutgivarens villkor. En licens man hyr brukar till exempel vara en mycket flexibel lösning om antalet användarlicenser med kort varsel kan behöva justeras uppåt eller nedåt.

Om det inte finns standardprogramvaror som löser ert behov, så har vi kompetens i huset både för att anpassa och ta fram specialanpassade applikationer.