Trygg vardag

Drift

Drift av affärskritiska system

Varje dag året runt, så ser vi till att er IT miljö är igång och fungerar utan avbrott oavsett om den är fysiskt placerad hos er eller i molnet.

Med vår kunskap och vår långa erfarenhet av att drifta affärskritiska miljöer, så kan ni tryggt fortsätta att fokusera på kärnverksamheten. Vi arbetar proaktivt för att förhindra akuta problem och driftstopp genom att övervaka våra avtalskunders system och kontinuerligt genomförande av stickprovskontroller på system, backuper och nätverk.

Vi följer utvecklingen och ger förslag till åtgärder vid behov för att möta de krav och behov som er kärnverksamhet ställer.

Ta kontakt med oss så berättar vi mer