Sänk pulsen

Support

Konverterar problem till produktiv tid

Med vår personliga IT support har du tillgång till en effektiv och verksamhetsorienterad supportorganisation som hjälper er med felsökning, rådgivning, installation och konfiguration.

Genom vårt engagemang, kunnande och långsiktighet jobbar vi nära våra kunder för att minimera både kostnader och irritationsmoment vilket leder till bra affärsmässiga och långsiktiga resultat.

Vi ser till att er lokala IT-miljö fungerar på bästa sätt så att ni kan fokusera på det ni är bäst på. Vi hjälper er med support, infrastrukturplanering, inköp och rådgivning i IT-frågor. Vi effektiviserar och förenklar!

För att våra kunder skall känna sig trygga erbjuder vi serviceavtal som reglerar återkommande åtgärder så som backuphantering och proaktiv övervakning, längden på inställelsetiden vid problem och hur dina medarbetare får lov att använda sig av våra tjänster. Vi kompletterar lokal infrastruktur med cloud/hostade lösningar såsom Co-Location, serverhyra, Office 365, Citrix, virtuella servrar, fiberförbindelser, internetaccesser och mycket mer.

Ta kontakt med oss så berättar vi mer