Effektiva processer

Systemintegration

Kittet som underlättar tillvaron

Systemintegration innebär att man kopplar ihop flera fristående system så de kan prata med varandra utan att en människa manuellt matar in uppgifterna.
En mycket vanlig typ av integration som vi utför är den mellan en e-handelslösning och ett affärssystem.

För att få systemen att prata med varandra så använder man sig av ett par olika tekniker beroende på hur många system som behöver intagera med varandra och vilken typ av data som behöver skickas runt.
Det vanligaste problemet som behöver lösas är det där två olika system ska kommunicera. Då skapar vi en applikation som får hämta respektive lämna data i det format som respektive system förstår.

Om flera system är involverade, så blir det rätt omfattande att skapa applikationer mellan dem då antalet applikationer då växer exponentialt. Det blir både dyrt och omständigt att underhålla. Då använder vi oss i stället av en så kallad broker teknik där en mäklarprogramvara sitter som spindeln i nätet och interagerar/tolkar mellan systemen.