Frihet med wifi

Trådlösa nät

Planerar, installerar, konfigurerar och felsöker wifi nät

Att ha tillgång till trådlöst Internet på arbetsplatsen är idag en självklarhet. Att faktiskt få det trådlösa nätet att fungera tillfredsställande i en komplex kontorsmiljö med möbler, väggar och grannar som också har trådlösa nät är desto svårare.

Inte sällan förekommer problem med hastigheten trots bra täckning, dålig täckning, avbrott och störningar samt säkerheten vilket gör användarupplevelsen dålig och frustrationen hög.

Trådlösa nät är väldigt enkla att komma igång med vilket också är det som har gjort dem oerhört populära. Bara att packa upp accesspunkten och ansluta! Man behöver inte dra några kablar och det finns inga problem man kan se och ta på. Detta är det sköna och enkla med trådlösa nät, men också den stora nackdelen.

Vem som helst kan sätta upp ett trådlöst nätverk så att det fungerar. Det kanske fungerar dåligt, men det fungerar.

För att få trådlösa nätverk att fungera bra, så behöver man också ha en god kunskap om hur radio och radiosignaler fungerar och breder ut sig. Man behöver praktiskt taget vara lite av en radioamatör och ha tillgång till instrument där man kan se och analysera vilka elektromagnetiska vågor som befinner sig på samma frekvenser som det trådlösa nätverket för att hitta och lösa oförklarliga problem med avbrott och dålig täckning.

Större trådlösa nätverk som det ofta blir när det kommer till kontorslokaler, köpcentrum etc. kräver ofta flera accesspunkter som samverkar tillsammans. De ska placeras och anpassas rätt så att de dels inte stör ut varandra men också så att det är bra täckning i lokalerna oavsett var man placerar sig.

Kontorsnätverk i synnerhet är också viktiga att säkra upp så inga obehöriga tar sig in i ert nätverk och sedan vidare in i era system. Nu för tiden så är det oerhört vanligt att man åtminstone låser sitt trådlösa nätverk, så att man behöver en kod för att kunna ansluta. Problemet är att den där koden ofta delas ut till alla som ber om den så som leverantörer, kunder, tillfälliga konsulter och andra gäster som normalt inte ska ha tillgång till det interna nätverket.

Personal som tar med sig egna datorer, surfplattor eller telefoner ansluter sig också utan att ha en tanke på att de privatägda enheterna inte är installerade och konfigurerade av IT tekniker och därmed troligen helt saknar antivirus eller korrekt uppdateringsnivå.

Kontakta oss så berättar vi hur man kan komma tillrätta med dessa problem