Bekymmersfri digital närvaro

Serviceavtal

Fokusera på din verksamhet. Vi tar hand om din digitala närvaro.

En modern hemsida eller e-handelslösning består av en mängd olika programvaror där respektive leverantör kontinuerligt förbättrar systemet genom att rätta buggar eller lägger till nya funktioner.

Buggar kan både vara defekter på funktioner men också säkerhetshål som gör det möjligt att angripa din hemsida för att plantera skadlig kod så som virus, felaktig reklam eller omdirigeringar till andra hemsidor.

Ett serviceavtal innefattar ett trygghetspaket gällande det löpande underhållet som krävs av en webbaserad plattform.

Men det är inte bara en garanti för att webbsidan tekniskt sätt fortsätter fungera klanderfritt. Det är också en viktig komponent i våran huvudsakliga uppgift – att upprätthålla en webb som genererar trafik och försäljning.

Våran målsättning är att er investering ska ge avkastning och det är ett avgörande kriterium för valet av de tjänster som ingår inom ramarna för serviceavtalet.

Vi uppdaterar löpande WordPress applikationen, temat och installerade standard plugins med de av respektive utgivare utgivna säkerhetsuppdateringar.
Installationen av hemsidan dokumenteras i samband med driftsättning och dokumentationen uppdateras kontinuerligt när justeringar utförs av oss. En underhållsplan och en katastrofplan upprättas tillsammans med kund. Planen innehåller vilken överenskommelse kund har med Provectus samt vilket mandat Provectus har att utföra åtgärder när så krävs.
Kontakta oss för mer information