Låt inte gamla applikationer mögla

Applikationsförvaltning

Trygg och levande kodhantering

Applikationer är ofta stora investeringar och kräver en vanligen en del underhåll under sin livscykel för att de ska åldras med värdighet.
Ditt företag och din affärsmodell anpassas ständigt för att matcha förändringar från omvärlden. Lagar förändras, nya IT system tas i bruk och processer effektiviseras.
Det påverkar också de applikationer som stödjer dina processer. Då är det bra att ha en partner som kan göra de anpassningar som krävs allteftersom förändringar sker.

Det går snabbt i IT branschen. Äldre system är ofta utvecklade i programspråk som inte är så heta längre och det kan vara svårt att få tag i resurser med rätt kompetens. Vi hjälper dig att hitt rätt nivå på underhållet.

Låt inte dina investeringar ligga och mögla! Anpassa och förändra allt efter att behovet uppstår.