Tänk dig för

Säkerhet

Analyser och proaktivt arbete tar hand om din viktiga information

Kraven på IT säkerhet växer i en allt snabbare takt i och med att affärskritiska tillämpningar förväntas vara tillgängliga över Internet. Det ska vara lätt att nå systemen oavsett om man är på kontoret eller sitter hemma i soffan, men samtidigt så skall känslig information hanteras och lagras korrekt.

Det ställer givetvis stora krav på beställare och användare men också på systemleverantören och it teknikern att uppfatta och utföra riskbedömningar i samband med införande av nya system och underhållet av desamma.

Vi utför riskanalyser och sårbarhetstester vid behov av både nätverk, servrar och applikationer. Det bästa är att upptäcka risker och problem på ett tidigt stadie före någon annan.

Skulle olyckan vara framme och ni redan har blivit drabbade av virus eller hackers? Lugn! Vi hjälper er både med systemåterställningar, rensningar av datorer och applikationer, hemsidor och täta eventuella luckor.