Förutsättningar

IT i vården

IT för privata vårdgivare

Vår tjänst IT i vården riktar sig specifikt till privata vårdgivare som behöver en IT partner som både förstår vårdgivarens unika behov men som också aktivt tillsammans med Region Skåne verkar för en god IT miljö.

Vi är en av de större leverantörerna av IT tjänster till privata vårdgivare i Skåne och har ett mycket gott samarbete med både kedjor i vårdsektorn och enskilda vårdgivare för att de ska få bästa möjliga service till bästa möjliga kostnad.