Support

Så här gör du för att komma i kontakt med vår supportorganisaion.

Kontakt via e-post

E-post meddelanden till vår support adress avläses kontinuerligt under kontorstid och vi återkopplar snarast via e-post eller telefon.
Vänligen ange namn, företag, direkttelefonnr som vi kan nå dig på och om ärendet är brådskande.

support@provectus.se

Kontakt via telefon

Det går naturligtvis också bra att ringa till oss. Vårt supportnummer besvaras under kontorstid. Om alla tekniker på supporten är upptagna, så kopplas du i sista hand till en röstbrevlåda. Vänligen tala in ett meddelande och ange namn, företag, direktnummer som vi kan nå dig på och om ärendet är brådskande, så återkopplar en tekniker till dig snarast.

0413-575575

Provectus Fjärrsupport

Många problem och frågeställningar kan vi åtgärda på distans. Vi använder oss då av Teamviewer 14 för att fjärransluta till din dator. Om du inte har Teamviewer installerat, så kan du hämta och starta applikationen enligt instruktionerna nedan.

1. Ladda hem Provectus fjärrsupport.
2. När dialogrutan dyker upp välj Kör.
3. Välj Kör igen. Applikationen startas nu.
4. Ange sessions koden som står i applikationen till vår konsult.