IT-service

Provectus erbjuder support både på distans och på plats för avtalskunder. För att vi snabbt ska kunna erbjuda dig hjälp kontakta oss enligt nedan.

1. Ring 0413-575 575 eller skicka ett mail till support@provectus.se

Dagens moderna verksamheter oavsett storlek har vanligen en stor spridning av system från olika leverantörer som är mer eller mindre ihopkopplade.
Genom att integrera dessa system med varandra så kan förutsättningar skapas för att minska ledtider, dubbelinmatningar, felaktig information och reduktion av kostnader.
Integration behöver inte vara internt inom företaget utan kan även ske mot extern part. Till exempel mellan dig och dina leverantörer med så kallade B2B (business-to-business) lösningar.

 

Integrationslösningar

Dagens moderna verksamheter oavsätt storlek har vanligen en stor spridning av system från olika leverantörer som är mer eller mindre ihopkopplade. Genom att integrera dessa system med varandra så kan förutsättningar skapas för att minska ledtider, dubbelinmatningar, felaktig information och reduktion av kostnader.
Integration behöver inte vara internt inom företaget utan kan även ske mot extern part. Till exempel mellan dig och dina leverantörer med så kallade B2B (business-to-business) lösningar.